KPMG Online Privacy Statement

Laatst gewijzigd op: 21 maart 2019

KPMG vindt het belangrijk om de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die is toevertrouwd te waarborgen. We verwerken uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en op veilige wijze. Dit Online Privacy Statement heeft betrekking op de website van KPMG Nederland. In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe wij via de website persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Voor informatie over het verwerken van persoonsgegevens door KPMG in het kader van recruitment, ons preference center en aanvraagformulieren voor bijvoorbeeld rapporten hebben we aparte privacy statements die te vinden zijn via de links [recruitment, preference center, aanvraagformulieren].

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
KPMG Staffing & Facility Services B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is zij meestal samen met de KPMG-entiteit die primair het doel en middelen voor de gegevensverwerking bepaalt. KPMG Staffing & Facility Services B.V. is een dochteronderneming van KPMG N.V. en is geregistreerd bij het handelsregister in Nederland onder nummer 34153861.

Binnen de KPMG-organisatie is KPMG Staffing & Facility Services B.V. zo veel mogelijk belast met de naleving van de privacywetgeving, waaronder de informatieplicht en de uitoefening van rechten. Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook terecht bij KPMG Staffing & Facility Services B.V. 

Welke typen persoonsgegevens verwerken wij?
KPMG verwerkt persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Bijvoorbeeld doordat u uw e-mailadres doorgeeft en wanneer u uw interesse voor diensten van KPMG registreert. KPMG verzamelt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn. Extra persoonsgegevens worden alleen verzameld als u daarvoor toestemming geeft.

De volgende (typen) persoonsgegevens kunnen wij verwerken als u onze website bezoekt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Functietitel
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Inloggegevens
 • Uw interesses en voorkeuren
 • Social media-naam
 • Informatie over uw surf- en kijkgedrag en eventueel uw locatie en andere cookie-informatie

De KPMG-website kan doorlinken naar andere websites, waaronder websites van KPMG-organisaties buiten Nederland. Op deze andere websites is dit Online Privacy Statement niet van toepassing, maar gelden andere privacyverklaringen. We raden u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te bekijken, zodat u steeds weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens?
KPMG verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken door u verstrekte informatie over uw voorkeuren om uw gebruikservaringen te personaliseren.
 • Als u ons vraagt naar informatie over KPMG of u registreert om gebruik te maken van onze diensten, dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw vraag of registratie.
 • Wanneer u zich inschrijft voor een online KPMG-account dan worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het maken van een online KPMG-account. 
 • Voor het op-/uitbouwen van uw profiel, eventueel gecombineerd met reeds beschikbare data over u, waarna we u bijvoorbeeld kunnen benaderen in het kader van sales.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om uw bezoek aan onze website zo veel mogelijk te optimaliseren en om onze diensten steeds verder te verbeteren.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons hebt verstrekt. Uitzonderingen hierop zijn wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, als u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens ook voor een ander doel te verwerken of als verdere verwerking is toegestaan op basis van de privacywetgeving.

Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?
De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), staat toe persoonsgegevens te verwerken indien dat gebeurt op basis van één van de grondslagen opgenomen in de AVG. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken doen wij dat op basis van gerechtvaardigd belang, op basis van uw toestemming of op grond van de wet.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van KPMG in de volgende gevallen: 

 • Het werven van opdrachten (sales), onder andere door het toesturen van relevante informatie.
 • Het managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement). 
 • Het optimaliseren en/of personaliseren van content. 
 • Het optimaliseren van onze bedrijfsvoering, zoals het standaardiseren van processen.
 • In het kader van privacy- of veiligheidsaudits.

Wij zullen bij een beroep op deze grondslag altijd een belangenafweging maken tussen uw privacybelang en ons bedrijfsbelang.

Het is ook mogelijk dat u specifiek en expliciet toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld voor het toesturen van informatie aan u per e-mail met marketing als doel, waaronder uitnodigingen voor door KPMG georganiseerde evenementen. Uw toestemming kunt u op ieder moment intrekken via de link die is opgenomen in iedere e-mail die u van ons ontvangt, via uw online KPMG-account of door een e-mail te sturen naar KPMG via privacy@kpmg.nl.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken indien dit vereist is op grond van de wet.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Voor sommige werkzaamheden schakelen we opdrachtnemers in. Bijvoorbeeld bij de registratie rondom door KPMG georganiseerde evenementen. In alle gevallen is er met de derde partij een passende (verwerkers)overeenkomst gesloten, waarin onder andere een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd.

Daarnaast kan KPMG persoonsgegevens doorgeven aan andere KPMG-organisaties of aan externe bedrijven in het buitenland die met ons samenwerken of namens ons werken. KPMG kan ook persoonsgegevens verwerken in een ander land dan waar u gevestigd bent. Doorgifte door KPMG van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Europese (en Nederlandse) privacywetgeving.

KPMG moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet. Daarnaast kunnen persoonsgegevens ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid.

KPMG zal geen persoonsgegevens die u ons verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van de direct marketing-doeleinden van deze derden. 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
We slaan uw gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie en daar worden opgeslagen. In dat geval zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. 

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?
KPMG heeft beveiligingsbeleid en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Naar ons beste kunnen wordt de toegang tot persoonsgegevens strikt beperkt tot degenen die namens KPMG betrokken moeten zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de informatie geheim te houden. Waar nodig is dit contractueel ook zo afgesproken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
KPMG bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doelen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor heeft KPMG een intern bewaarbeleid opgesteld dat regelmatig bijgewerkt wordt.

Worden cookies gebruikt? 
KPMG maakt gebruik van cookies, web beacons en andere technieken om informatie te verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

Een ‘cookie’ is een klein stukje tekst dat een website plaatst op uw computer, tablet of smartphone. Daardoor kan de website uw apparaat herkennen. Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Als we het in dit Online Privacy Statement hebben over ‘cookies’ dan bedoelen we cookies, web beacons, pixels en andere vergelijkbare technieken.

Op onze webpagina’s worden ook andere instrumenten of widgets van derde partijen gebruikt (bijvoorbeeld de LinkedIn-button) om aanvullende functionaliteit te verschaffen. Er wordt dan een cookie op uw apparaat geplaatst zodat u gemakkelijker gebruik kunt maken van de diensten van deze derden. Als u gebruikmaakt van instrumenten of widgets van derden, kan het zijn dat zij ook persoonsgegevens van u verwerken. Bekijk voor meer informatie daarover de privacyverklaring van de derde partij.

Op onze website kan een zogenoemde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. Als u geen toestemming geeft dan plaatsen wij alleen functionele cookies (hiervoor is geen toestemming vereist, omdat deze geen inbreuk maken op uw privacy) en analytische cookies die privacyvriendelijk zijn ingesteld (ook hiervoor is geen toestemming nodig). Als extra maatregel hebben wij bovendien bij een aantal cookies standaard het IP-adres gemaskeerd.

Als u wel toestemming geeft plaatsen wij ook nog andere cookies, zoals tracking en social media cookies. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Houd er wel rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledige functionaliteit van de website te ervaren.

Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze website worden gebruikt.

Doel Omschrijving Verwijdering
Privacy-voorkeuren Deze cookie houdt bij of u toestemming hebt gegeven.  Blijvend na sessie

Automatisch verwijderd negentig dagen na sessie.
Website-voorkeuren Deze cookies onthouden uw websitevoorkeuren (bijv. taal) of vergroten de persoonlijke beleving (bijv. door een gepersonaliseerde groet of inhoud). Onze cookies worden gebruikt op delen van de website waartoe u via een eigen online account toegang hebt.

Sessie

Verwijderd na sluiting van de browser.

Analytisch Wij gebruiken verschillende (externe) cookies om het gebruik van onze website te analyseren. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit en inhoud van de website verbeteren. Informatie die wordt verzameld: IP-adres, aantal unieke bezoekers, zoektermen, locatie (landencode) van bezoeker, datum, duur en frequentie van bezoek, gebruikte hardware, browsertype, marketingcampagnedata. Zo kunnen we gebruikmaken van cookies en scripts van Google om te meten hoe effectief onze content is en om beter aan uw interesses tegemoet te komen.

Blijvend na sessie

Automatisch verwijderd als u drie jaar niet gebruikmaakt van de KPMG-website.

Marketing In het kader van verbetering van onze marktcampagnes gebruiken wij diensten van derden om de effectiviteit van onze advertenties te meten en voor kostenbeheersing dienaangaande. Rapportage geschiedt geaggregeerd en niet op individueel niveau. 

Blijvend na sessie

Automatisch verwijderd als u twee jaar niet gebruikmaakt van de KPMG-website.

Social media
(bijv. Gigya, Google+, Facebook, Twitter) 
Wij gebruiken (externe) social media widgets en/of knoppen om bezoekers de mogelijkheid te bieden om informatie van onze websites te delen via social media en e-mail. In dit verband worden op geaggregeerd niveau (dus niet op individueel niveau) de interacties en activiteiten van bezoekers van onze website die gebruikmaken van deze diensten bijgehouden (bijv. het aantal keren dat informatie wordt gedeeld (social share count)). We raden u aan het privacy statement van deze partijen te lezen. Privacy statement social media (bijv. Gigya, Google+, Facebook, Twitter)

 

Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om uw gegevens te wijzigen, verwijderen, het gebruik te beperken, bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen en om uw persoonsgegevens over te dragen.

Deels kunt u dat zelf doen in uw online account. Uitschrijven voor onze nieuwsbrief kunt u ook zelf regelen. Dit kan in het preference center [link] of via de link onder elke nieuwsbrief.

U kunt een verzoek tot uitoefening van de hier beschreven rechten ook indienen door contact op te nemen met privacy@kpmg.nl. We zijn dan wel verplicht om uw identiteit te controleren. Daarom kunnen we aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen.

Hebt u vragen of klachten?
KPMG vindt het belangrijk om de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd te waarborgen. Als u een verzoek of vraag hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar wilt maken, stuur dan uw opmerking, vraag of bezwaar per e mail naar privacy@kpmg.nl.

KPMG heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Voor vragen en verzoeken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail FG@kpmg.nl.

U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
KPMG kan dit Online Privacy Statement zo nu en dan aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de ‘datum laatst gewijzigd’, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. Daarnaast zullen we een korte opsomming geven van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Verwijzingen in dit Online Privacy Statement naar "KPMG", "wij", "onze" en "ons" verwijzen naar KPMG N.V. en haar dochterondernemingen.