Pas de laatste technologie toe in uw tax afdeling!

 

 

Technology in tax front

Download Whitepaper

Vijf trends die iedere tax-professional in de gaten moet houden

Door de continu veranderende regelgeving, nieuwe en innovatieve businessmodellen en technologische disruptie die hele branches op zijn kop zet, is de tax-wereld volop in beweging. Dit zijn de trends die van invloed zijn op het werk van iedere tax-professional.

1. De noodzaak van transparantie wordt groter

Strengere en nieuwe regelgeving zorgen voor striktere en frequentere controles van de Belastingdienst. Door het toepassen van nieuwe technologie kan deze bovendien vaker en uitgebreider controleren. Dit betekent dat de vraag naar data en duidelijke, uitgebreide rapportages toeneemt. Dit vraagt om meer transparantie. U moet laten zien dat u de zaken op orde heeft. Als tax-professional hebt u de belangrijke taak om organisaties hierbij te ondersteunen en te begeleiden naar meer transparantie.

2. Data en analyse worden onderdeel van de dagelijkse praktijk

De rol van de tax-professional verandert door de sterk toenemende hoeveelheid data en de mogelijkheden die er zijn om daar (nieuwe) inzichten uit te halen. Men verwacht dat u zowel lokaal als wereldwijd een volledig beeld kan geven van de tax-performance en de potentiële risico’s die er zijn. Het werken met alleen Excel-sheets is daarom niet langer reëel. Ook Tax Managers gaan meer analysetechnologie inzetten om op basis van data slimmere beslissingen te nemen, kosten beter te beheersen en verborgen kansen te ontdekken.

3. Procesmatig werken neemt toe

Het inzetten van hoogwaardige technologie binnen het vakgebied vraagt ook om andere werkwijzen en processen. Zo moet er meer samengewerkt worden met de IT-afdeling. Dit vereist kennis van processen en het inrichten daarvan. Dit wordt een belangrijke uitdaging voor tax-professionals. Waar IT’ers gewend zijn om in processen te denken zijn fiscalisten meer gericht op het resultaat. De IT-afdeling kan daarom een belangrijke rol vervullen door de tax-collega mee te nemen in een procesmatige manier van werken. 

4. Tax wordt belangrijker in reputatiemanagement

De manier waarop een bedrijf zich gedraagt, zegt veel over de cultuur en hoe het zaken doet. Bedrijven willen niet alleen compliant en een goede corporate citizen zijn, maar ook een positief gevoel achterlaten. De publieke opinie in combinatie met strengere regels zorgen er dan ook voor dat tax een steeds belangrijkere factor wordt in het reputatiemanagement van organisaties. Waar tax-professionals zich in het verleden alleen op compliance en het minimaliseren van de belastingdruk focusten, is reputatie tegenwoordig een net zo belangrijk onderwerp. Daarom opereren zij niet altijd zoals je vanuit het oogpunt van tax zou verwachten. Het feit dat tax-planning nu minder agressief is dan voorheen, is illustratief hiervoor.

5. De taxbots komen eraan

De lijstjes met beroepen die over twintig jaar zijn verdwenen door het gebruik van robots vliegen ons om de oren. Wordt de tax-professional vervangen door de taxbot? Nee, in de tax-branche zullen robots met name ingezet worden om processen te automatiseren. Daarbij wordt software gebruikt om, met behulp van bijvoorbeeld machine learning-technologie, standaardwerkzaamheden uit te voeren. Dit kunt u als tax-professional ook zien als een kans. Het biedt immers mogelijkheden om u te richten op andere taken waarmee u een meer strategische bijdrage kunt leveren aan de organisatie.