Hoogste tijd om de SIRA professioneel aan te pakken!

november 28, 2019
KPMG

Je hebt hem waarschijnlijk ook op de mat gekregen: de brief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Samenwerkende Registeraccountant (SRA) over de systematische integriteitrisicoanalyses (SIRA) bij niet-OOB accountantsorganisaties.

Wat blijkt?

Veel organisaties, waaronder de niet-OOB accountantsorganisaties, hebben nog steeds moeite om een helder proces voor de SIRA te waarborgen. Dat blijkt niet alleen uit steekproeven van de DNB, maar ook uit gesprekken die wij als KPMG met onze klanten voeren. En dat terwijl alle accountantsorganisaties, dus ook de niet-OOB accountantsorganisaties, uiterlijk eind 2020 aantoonbaar met de SIRA aan de slag moeten zijn.

Kortom: hoogste tijd om de eerste stappen te zetten.

De SIRA is niet nieuw en wordt steeds belangrijker

Al sinds begin 2018 focust DNB op de SIRA en doet veel onderzoek om te toetsen of de SIRA goed wordt nageleefd in de verschillende markten. De trustsector is al eerder onder de loep genomen en nu zijn de niet-OOB accountantsorganisaties aan de beurt. Maar is dat een bedreiging of juist een kans?

Een mooie uitdaging met veel voordelen

In eerste instantie ervaren organisaties de implementatie van de SIRA vaak als verplichte kost, opgelegd door DNB. Met gezonde tegenzin gaan ze ermee aan de slag. Maar onze ervaring is dat ze er gaande de rit ook de vele voordelen van zien. De hierboven genoemde brief noemt er 3. In het bijzonder blijkt dat de SIRA:

  • organisatiebrede risico’s in kaart brengt en zichtbaar maakt (in plaats van alleen de risico’s bij de klant- en opdrachtacceptatie en –continuatie);
  • het bewustzijn binnen de accountantsorganisatie over integriteitsrisico’s vergroot, doordat risico’s systematisch en op eenduidige wijze worden vastgelegd;
  • ook invulling geeft aan de risicobeoordeling op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Zo heeft de SIRA dus ook op andere vlakken binnen je bedrijfsvoering duidelijke voordelen.

First time right principe

Zoals gezegd moeten alle accountantsorganisaties, waaronder de niet-OOB accountantsorganisaties, uiterlijk eind 2020 aantoonbaar aan de SIRA-verplichtingen van DNB voldoen. Wil je die datum halen, dan moet je er nu al werk van gaan maken. Ons advies: pak de SIRA aan vanuit het first time right principe. Dus in een keer goed en geen half werk. Maar hoe pak je dat aan?

Digitaal is het antwoord na veel vragen uit de markt

DNB heeft een gebruikersgids met good practices uitgegeven over de SIRA. Hoewel het je goed op weg kan helpen, zijn de handvatten die DNB biedt vaak niet genoeg om op een concreet niveau aan de verplichtingen invulling te geven. Ook wordt niet duidelijk hoe je het onderwerp in je organisatie laat leven, toch een van de belangrijkste succesfactoren voor een geslaagde implementatie.

Vanuit de markt hebben wij van verschillende kanten het signaal opgevangen dat er behoefte is aan een digitaal product om het SIRA-implementatieproces te ondersteunen en structureren. Daar zijn wij vervolgens mee aan de slag gegaan.

 

De digitale SIRA Manager

In samenwerking met onze klanten hebben we de digitale SIRA Manager ontwikkeld, een gebruiksvriendelijke online tool die structuur aanbrengt in het SIRA-proces en organisaties ondersteunt bij het doorlopen en vastleggen van de risicobeheerscyclus. Door het efficiënt aan te pakken houden organisaties tijd over om samen het gesprek aan te gaan en zo het risicobewustzijn van iedereen te vergroten.

Kortom: wil je werken volgens het first time right principe, dan biedt de digitale SIRA Manager je alle ondersteuning die je nodig hebt.

New call-to-action